OER in uw organisatie

OERcoach

Een OERcoach is een medewerker die OER in de eigen organisatie helpt invoeren. OERcoaches worden door ons in duo’s opgeleid. Bij de leergang OERcoach kunt u hier meer over lezen.

Met ondersteuning van ons

Natuurlijk kunnen wij u ook helpen bij het invoeren van OER in uw organisatie. Wij hebben daarvoor een invoeringstraject ontwikkeld, bestaande uit een mix van advisering, training, hulpmiddelen, coaching-on-the-job en ondersteuning op afstand. Afhankelijk van de wensen en omstandigheden van uw organisatie doen wij graag een voorstel.
 
Uw organisatie levert zelf de projectleiding. Bovendien werken we met zogeheten cultuurdragers. Dit betreft ca 10% van uw medewerkers. De projectleiding, samen met de cultuurdragers zijn de verantwoordelijken voor het invoeringstraject. Zij kunnen van ons elke ondersteuning krijgen die zij nodig vinden bij het realiseren van hun opdracht. Eerst zijn wij nog wat meer sturend, later trekken we ons beetje bij beetje terug.
 
Uiteraard kunt u na het invoeringstraject een ‘onderhoudsdosis’ afspreken ten behoeve van het bijscholen van nieuwe medewerkers en de actualisatie en het opfrissen van het OERdenken in uw organisatie. Het afgesloten deel van onze website (Mijn OER) biedt materiaal waarmee u dit ook zonder ons binnen uw organisatie vorm kunt geven.
 
Een invoeringstraject wordt per ‘organisatorische eenheid’ ingezet en duurt doorgaans 6 tot 12 maanden. Met een organisatorische eenheid bedoelen we een ‘afdeling’ of groep cliënten en groep medewerkers die organisatorisch tot dezelfde eenheid behoren.

OERmerk

Uw organisatorische eenheid kan ook opgaan voor het OERmerk, waarbij een onafhankelijke ‘derde partij’, met name op basis van het oordeel van uw cliënten, checkt of uw organisatie zich OERproof mag noemen. Opgaan voor het OERmerk  kost ongeveer één dagdeel voor de check en één dagdeel voor het opstellen van het advies en indien van toepassing de toekenning van het OERmerk.

OERproof-scan

Wilt u een idee krijgen van de mate waarin uw organisatie op dit moment OERproof is, dan kunt u ook apart een OERproof-scan door ons laten uitvoeren. Per organisatorische eenheid kost dat ongeveer twee uur voor de scan en twee uur voor de uitwerking ervan in de vorm van een korte rapportage. 

OERtegendenken

Verder kunnen we met u en uw organisatie meedenken vanuit OER. U kunt ons vraagstukken voorleggen die betrekking (kunnen) hebben op de eigen regie van de cliënt. Wij kijken dan naar uw vraagstuk door onze OERbril. U kunt dit meedenken noemen, vaak is het eerder een vorm van tegendenken of OERtegendenken en soms zelfs tegendraads denken. Immers: zonder wrijving geen glans. Onze tijdsinvestering is afhankelijk van uw vraagstuk. 
 

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de invoering van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 mijn OER
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

In het OERmodel staan de klant
en een verantwoorde exploitatie in zorg en welzijn centraal.

Geen volgeschreven handboeken, maar laten zien in de praktijk.

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

meer weten?

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?