OER in uw organisatie

Algemeen

Voor de toepassing en verdere ontwikkeling van OER in uw organisatie hebben wij een volledig vernieuwd actieleertraject ontwikkeld.

Afhankelijk van uw situatie kunnen we in cycli van een aantal bijeenkomsten ondersteuning bieden bij het al werkend leren en al lerend werken. Hoewel de werkwijze in elke situatie toepasbaar is, is het bij uitstek geschikt voor zelforganiserende teams.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Wat wij verder bieden:


OERcoach

OERcoach is een medewerker die OER in de eigen organisatie helpt ontwikkelen. OERcoaches worden door ons in duo’s opgeleid. Bij de leergang OERcoach kunt u hier meer over lezen.

OERmerk

Uw organisatorische eenheid kan ook opgaan voor het OERmerk, waarbij een onafhankelijke ‘derde partij’, onder meer op basis van het oordeel van uw cliënten, checkt of uw organisatie zich OERproof mag noemen. Opgaan voor het OERmerk  kost ongeveer één dagdeel voor de check en één dagdeel voor het opstellen van het advies en indien van toepassing de toekenning van het OERmerk.

OERproof-scan

Wilt u een idee krijgen van de mate waarin uw organisatie op dit moment OERproof is, dan kunt u ook apart een OERproof-scan door ons laten uitvoeren. Per organisatorische eenheid kost dat ongeveer twee uur voor de scan en twee uur voor de uitwerking ervan in de vorm van een korte rapportage.. 

OERtegendenker of kritische vriend

Verder willen we voor uw organisatie graag een kritische vriend zijn. U kunt ons zowel strategische als operationele vraagstukken voorleggen. Niet voor een antwoord, maar voor kritische vragen. U kunt dit meedenken noemen, vaak is het eerder een vorm van tegendenken of OERtegendenken en soms zelfs tegendraads denken. Onze tijdsinvestering is afhankelijk van uw vraagstuk. 
 

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?