Actie-leren

Uitgaan van wensen en behoeften van cliënten zijn volgens het kwaliteitskader  belangrijke pijlers van de huidige zorgverlening. Het model Ondersteuning Eigen Regievoering of kortweg OER, helpt professionals, coaches, teamleiders en managers om hier concreet inhoud aan te geven met als resultaat: tevreden klanten en kwalitatief goede zorgverlening tegen optimale kosten.

Het actie-leer-programma leidt op tot veranderkracht!

Resultaat programma
Het programma levert een bijdrage aan het realiseren van zorg op basis van wensen of behoeften van cliënten binnen een vraaggericht of vraaggestuurd zorgaanbod dat gekenmerkt wordt door ‘samen leren en ontwikkelen’.
 
Methode actie-leren
Het actie-leer-programma biedt een combinatie van leer- en werksituatie. Het vertrekpunt is de dagelijkse praktijk van de professionals, coaches, teamleiders en/of  managers. Deelnemers gaan tijdens het programma aan de slag met praktijkvraagstukken. De methode kent per verdiepingsslag de volgende opbouw (op hoofdlijnen). Per team of deelnemer:

  • komen tot inzicht in: wat doen we, waarom doen we wat we doen en wat betekent dat voor de volgende stap (wat willen we zo houden, wat willen we ontwikkelen)?
  • afspreken welke stappen gezet gaan worden.
  • de afgesproken stappen uitvoeren.
  • vaststellen wat dit opgeleverd heeft.
  • afspraken maken voor vervolg (het vooralsnog zo laten of een volgende stap).
komen tot een duidelijke beschrijving van de eigen kwestie via het stellen van vragen aan elkaar. De OERbril vormt het kader waarbinnen de praktijkvraagstukken worden geanalyseerd en tot creatieve oplossingen worden gebracht.

Duur
Een actie-leer-cyclus bestaat uit:
  1. 5 x 2 uur actie-leer-bijeenkomst, 
  2. 5 x ca. 2 uur voorbereiding,
  3. toepassingsmomenten in de praktijk, de actie-leer-toepassing. De inhoud van een cyclus bestaat globaal uit: reflectie en betekenisgeving ten aanzien van de huidige praktijkvoering, praktijktoepassing en een afsluitende follow up. Er kunnen één of meerdere cycli nodig zijn. 

Deelnemers
De actie-leer-bijeenkomsten betreffen groepen van maximaal acht medewerkers van dezelfde organisatie. Alle deelnemers hebben ervaring met het praktijkvraagstuk dat centraal staat. Bij de actie-leer-toepassing geldt geen maximum aantal deelnemers.  

Begeleiding
De vijf actie-leer-bijeenkomsten (van 2 uur per keer) worden begeleid door: (1) een actie-leer-begeleider, die met name het lerend karakter van de bijeenkomsten bewaakt en (2) een kritische vriend, die kritische vragen stel en uitdaagt tot een ‘onderzoekende houding’.
Bij de actie-leer-toepassing kan afhankelijk van de behoefte een beroep gedaan worden op de actie-leer-begeleider en/of kritische vriend.

Kosten
Een actie-leer-programma wordt uitsluitend incompany verzorgd. U kunt kosteloos een offerte aanvragen.

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?