Action Learning managers

Eigen regie voeren door en keuzemogelijkheden voor cliënten zijn volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) belangrijke pijlers van de huidige zorgverlening. Het model Ondersteuning Eigen Regievoering of kortweg OER, helpt managers om hier concreet inhoud aan te geven met als resultaat: tevreden klanten en kwalitatief goede zorgverlening tegen optimale kosten.

Het action learning programma leidt op tot veranderkracht!

Resultaat programma
Het programma levert een bijdrage aan het realiseren van zorg op basis van wensen van cliënten binnen een vraaggericht of vraaggestuurd zorgaanbod dat gekenmerkt wordt door een streven naar continue verbetering.
 
Methode action learning
Het action learning programma biedt een combinatie van leer- en werksituatie. Het vertrekpunt is de dagelijkse praktijk van de manager(s) of de taken waarmee je als manager in de praktijk geconfronteerd wordt. Geleerd wordt om deze te bekijken door de OERbril. Deelnemers gaan tijdens het programma aan de slag met praktijkvraagstukken. De methode kent per verdiepingsslag de volgende opbouw (op hoofdlijnen). Per team of deelnemer:
  • komen tot een duidelijke beschrijving van de eigen kwestie via het stellen van vragen aan elkaar.
  • komen tot inzicht in: wat doen we, waarom doen we wat we doen en wat betekent dat voor de volgende stap?
  • afspreken welke stappen gezet gaan worden.
  • de afgesproken stappen uitvoeren.
  • vaststellen wat dit opgeleverd heeft.
  • Afspraken maken voor vervolg.
OER vormt dus het kader waarbinnen de kwesties worden geanalyseerd en tot creatieve oplossingen worden gebracht. Ook kan bewust en beargumenteerd afgeweken worden van de uitgangspunten van OER. OER is niet bedoeld als dogma, maar betreft een samenhangend model van denken en handelen over omgaan met wensen van cliënten.

Duur
Een action learning moment bestaat een dagdeel (3 uur), gevolgd door een praktijktoepassing en een follow up van 1,5 uur. Er kunnen één of meerdere cycli worden afgenomen. Ook de frequentie kan afhankelijk van de behoefte van de deelnemers verschillen.

Toelatingseisen
Deelnemers zijn werkzaam in de langdurige zorg en zijn minimaal in het bezit van een mbo-opleiding niveau 4 en/of hebben een functie als manager.
 
Kosten
Eén cyclus komt op € 265,- per persoon bij deelname van minimaal vier personen, inclusief gebruik toolbox OER en btw. De locatie voor de contactmomenten wordt afgestemd op de deelnemers. 

Een action learning programma kan ook incompany worden verzorgd.

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?