Leergang OERcoach


Eigen regie voeren door en keuzemogelijkheden voor cliënten zijn volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) belangrijke pijlers van de huidige zorgverlening. Het model Ondersteuning Eigen Regievoering of kortweg OER, helpt medewerkers om hier concreet inhoud aan te geven met als resultaat: tevreden klanten en tevreden medewerkers.
 

De leergang OERcoach leidt op tot veranderkracht!

Resultaat leergang
De leergang levert een bijdrage aan het realiseren van zorg op basis van wensen van cliënten binnen een vraaggericht of vraaggestuurd zorgaanbod dat gekenmerkt wordt door een streven naar continue verbetering.
 
Onderwerpen die in de leergang behandeld worden zijn:
  • OERtheorie en OERmodel
  • Grenzen OER, met nadruk op waarden en normen
  • Zelfredzaamheid en samenredzaamheid in beeld krijgen en houden
  • Wensen- en vraagpatronen inventarisatie
  • Kerncompetenties: blanco luisteren, juiste vragen stellen en afstemmen, informeren en op verzoek adviseren, monitoren van de vraag
  • Beleid en werkprocessen vormgeven met keuzemogelijkheden voor cliënten
  • Klanttevredenheid monitoren
  • Balans bewaken tussen plannen en reageren in relatie tot ondersteuningsactiviteiten
  • vlOERmomentje begeleiden
  • Coachvaardigheden met als kern: motivator tot leren, feedforward geven, begeleiden in continue verbetering
Vormgeving
De deelnemers hebben een coachende functie waarbinnen zij ‘ondersteuning eigen regievoering’ van cliënten moeten helpen invoeren. Zij volgen met de leergang in principe een praktijkroute met ondersteuning van OERdeskundigen. De OERcoaches worden in duo’s opgeleid. Dat betekent dat twee medewerkers van een afdeling de leergang volgen en elkaars vervanger en ondersteuner zijn in hun OERcoach-activiteiten. Dit omdat verandering om voldoende veranderkracht vraagt. Bij verandering is één persoon vaak een roepende in de woestijn. Er is altijd een tweede nodig om collega’s in beweging te krijgen en resultaten te bereiken. Dit geldt ook voor ‘continue verbetering’.
 
Duur
De leergang bestaat uit 8 contactmomenten (dagdeel per keer) en 6 skype-intervisiemomenten (1,5 uur per keer) en omvat ca. 4 maanden). Met behulp van doe-klussen wordt het geleerde meteen toegepast in de praktijk. 

Toelatingseisen
Deelnemers zijn werkzaam in de langdurige zorg en zijn minimaal in het bezit van een mbo-opleiding niveau 3-4 en/of hebben een functie als EVV-er, Teamleider/Teamcoach, hbo-VGG-er of een functie van gelijkwaardig niveau.
 
Kosten
De leergang komt op € 850,- per persoon inclusief naslagwerk en tools. De locatie voor de contactmomenten wordt afgestemd op de deelnemers. 

De leergang start indien er minimaal 3 duo’s deelnemen. De leergang kan ook incompany worden verzorgd.
 

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?