Workshops OERcompetenties

Eigen regie voeren door en keuzemogelijkheden voor cliënten zijn volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) belangrijke pijlers van de huidige zorgverlening. Het model Ondersteuning Eigen Regievoering of kortweg OER, helpt medewerkers om hier concreet inhoud aan te geven met als resultaat: tevreden klanten en tevreden medewerkers.

De workshops prikkelen veranderkracht!

Resultaat workshops
De workshops leveren een bijdrage aan het realiseren van zorg op basis van wensen van cliënten binnen een vraaggericht of vraaggestuurd zorgaanbod dat gekenmerkt wordt door een streven naar continue verbetering.
 
Methode workshops
Elke workshop biedt een combinatie van kennis en oefening met de nadruk op ervaren. Het vertrekpunt zijn casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers. In elke workshop staat één OERcompetentie centraal. De keuze ligt bij de opdrachtgever(s).

De OERcompetenties zijn:
  • Helder zijn over het aanbod
  • Uitnodigen tot invloed op het aanbod
  • Wensen inventariseren
  • Juiste vragen stellen
  • Blanco luisteren
  • Afstemmen
  • Vraag monitoren
  • Afwijking signaleren
Duur en deelnemers
Een workshop beslaat ca 2,5 uur. We komen bij voorkeur bij u op locatie. Deelnemers zijn bijvoorbeeld een groep zorgverleners (vanaf mbo-niveau) die min of meer met elkaar samenwerkt.

Begeleiding workshop
Deze workshops worden verzorgd door dr. Lineke Verkooijen en/of Trea van der Wijk.

Kosten
De kosten zijn €950,- per groep (van 10-40 deelnemers) inclusief 21% btw en reiskosten.


 

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?